GKS GIEKSA KATOWICE SA – Temat: Powzięcie informacji o … – Wirtualna Polska

Informując o tym co prezentuje redakcja Wirtualna Polska w informacji „GKS GIEKSA KATOWICE SA – Temat: Powzięcie informacji o …”:

1439 j.t.) Miasto Katowice, posiadające dotychczas łącznie 5.400.000 sztuk akcji Spółki GKS GieKSa Katowice S.A. (co stanowi 34,13% w kapitale zakładowym) i taką samą liczbę głosów w walnym zgromadzeniu (co stanowi 34,13% głosów w walnym […] odwiedź pełny news ».

W jaki sposób przedstawisz te wiadomości? Przyłącz się do na na temat tego zdarzenia

Brak komentarzy.