Katowice odstąpiły od umowy z Polimeksem – Money.pl

Jak podaje dział informacyjny Jednocześnie Miasto Katowice zażądało od Polimeksu zapłaty kary umownej w wysokości 5 proc. wynagrodzenia brutto w terminie 21 dni od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy przez zamawiającego. Ponadto, w przypadku skutecznego w informacji „Katowice odstąpiły od umowy z PolimeksemMoney.pl”:

Katowice: Miasto odstępuje od kontraktu z Polimexem na budowę […] odwiedź pełny nius ».

Jak odpowiesz na te wydarzenia? Przyłącz się do debaty na na temat tego wydarzenia

Brak komentarzy.