Katowice: Stypendia im. bł. ks. Emila Szramka dla 73 uczniów i … – Dziennik Zachodni (subskrypcia)

Zgodnie z tym co przedstawia redakcja informacji Dziennik Zachodni (subskrypcia) w newsie „Katowice: Stypendia im. bł. ks. Emila Szramka dla 73 uczniów i …”:

Emil Szramek był w okresie międzywojennym oraz podczas II wojny światowej proboszczem parafii mariackiej w Katowicach. Znany był jako żarliwy duszpasterz, gorliwy patriota, działacz społeczny i narodowy, badacz historii i kultury Śląska, mecenas sztuki […] sprawdź cały artykuł ».

W jaki sposób skomentujesz te nowiny? Dołącz się do rozmowy na na temat tego zdarzenia

Brak komentarzy.