UTW w Katowicach: ŚUM uruchamia Uniwersytet Trzeciego Wieku … – Dziennik Zachodni (subskrypcia)

Jak opisuje redakcja Dziennik Zachodni (subskrypcia) w artykule „UTW w Katowicach: ŚUM uruchamia Uniwersytet Trzeciego Wieku …”:

1200 osób w Katowicach, 1600 w Sosnowcu i 400 osób w Jastrzębiu, a średnia wieku wynosiła 75 lat. Największym zainteresowaniem cieszyła się historia sztuki, zajęcia ruchowe i języki: angielski, niemiecki i francuski. Popularność zyskało koło […] czytaj cały materiał ».

Jak odpowiesz na te informacje? Dołącz się do rozmowy na ten temat

Brak komentarzy.